• Crypto Casinos Analyse
Nieuwe regels per 10 januari 2020 voor Nederlandse Bitcoin bedrijven

Per 10 januari 2020 komen Bitcoin bedrijven binnen Nederland onder strenger toezicht te staan. Er worden namelijk nieuwe regels opgesteld omtrent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Minister Hoekstra van het CDA heeft een wetsvoorstel gedaan om alle aanbieders van crypto onder de Wwtf te laten vallen. De Tweede Kamer heeft deze wet al aangenomen. Deze nieuwe wet zal ingaan per 10 januari 2020. Alle Bitcoin bedrijven binnen Nederland hebben nog tot 10 juli 2020 de kans om zich te registeren. Als er voor deze tijd niet geregistreerd is zullen de bedrijven vervallen en als illegaal worden beschouwd.

Verplichtingen Bitcoin bedrijf binnen Nederland

Om jezelf te kunnen registeren moet je als bedrijf aan strenge eisen voldoen. Je kunt jezelf als bedrijf dus niet zomaar laten registreren. Er zijn strenge verplichtingen opgesteld. Zo moeten de bedrijven een verzoek indienen bij de DNB om bestuurders te toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid. De bestuurders moeten de toetsen behalen om verder te mogen. Bij het behalen van een toets is er een verzoek tot registratie mogelijk. Daarnaast moet er ook een transparante zeggenschapsstructuur zijn. Bovendien moet er ook een integere en beheersbare bedrijfsvoering zijn.

Gevolgen nieuwe wet

Voor de Nederlandse Bitcoin bedrijven zitten er drastische gevolgen aan te komen. Bitcoin bedrijven als Coingarden, Simplecoin en Bottle Pay zijn net opgestart en gooien de handdoek in de ring. Daarnaast is er ook nog niet bekend wat het gaat kosten om jezelf te registeren als bedrijf. Veel bedrijven zitten hierdoor nog in onzekerheid en zullen dus nog af moeten wachten welke stappen ze kunnen ondernemen. Er is dan ook een grote kans dat veel bedrijven niet verder kunnen door de nieuwe wet.